సంస్కృతి

ఆధునిక కంపెనీలు అభివృద్ధికి కీ మానవ అంశం. మాత్రమే బలమైన మానవ వనరుల కలయిక తో మేము సంస్థ యొక్క దీర్ఘ కాల మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి కోరుకుంటారు చేయవచ్చు. ప్రజలు "ప్రజలు ఆధారిత" నిర్వహణ మోడల్, ప్రతిభను వివిధ రకాల కంపెనీల అభివృద్ధి కోసం ఒక విస్తారమైన వేదిక అందించడానికి కట్టుబడి Shenyong ఒక బలమైన శక్తి ప్రయోజనం ఉంటుంది.
వ్యాపార తత్వశాస్త్రం: నిజమైన క్లాసిక్, దీర్ఘ కాల ప్రయత్నాలు మరియు లక్ష్యాల నుండి!
ఉద్యోగి విన్యాసాన్ని - మేము గౌరవిస్తాము మరియు మా ఉద్యోగులు శిక్షణ, వాటిని సంస్థ యొక్క నిర్వహణ పాల్గొనేందుకు ప్రోత్సహించడానికి, వారి అభివృద్ధి కోసం ఒక విస్తృత జాగా, సమర్థత ప్రమోషన్ ప్రోత్సహించడానికి మరియు వారి బంధువులు నివారించడానికి, మరియు ఫ్రాంక్ ఉండాలి అన్ని స్థాయిలలో ప్రజలు ప్రోత్సహిస్తున్నాము మరియు ఓపెన్.

కస్టమర్ గౌరవం-వినియోగదారుడు ఎల్లప్పుడూ కుడి ఉంది, మేము అతిథులు సంతృప్తి కోసం అన్ని ఉన్నాయి, మరియు మేము మంచి కస్టమర్ విలువ సేవ అందించడానికి, నేరుగా, కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్ ఎదుర్కొనే వినియోగదారు యొక్క అవసరాలు అర్థం విభాగం యొక్క నిర్వాహకులు అడగండి. మేము ఒక బలమైన సాంస్కృతిక వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి అతిథులు ఇంటికి వెచ్చదనం భావిస్తాను వీలు.
Stick to our jobs -- we aim to deliver high quality products to our customers. Pursuing "honesty, optimism, health, upward" work and life attitude.
Development comes first -- we are based on the pursuit of development. Think of the realization of "100 years of courage" as a long-term goal, this 100 years of brand plan as a relay marathon, advocating that every employee, every manager in their own posts to do their best with  performance.

Today, we will continue to use our sincerity, the heart to do better, so that the best friends in your life, so that the spirit of the company culture is communicate with we and you.
లక్ష్యం: నిజాయితీ మరియు వివేకంతో వినియోగదారులకు పూర్తి సేవ అందించడానికి.
విలువలు: ఎందుకంటే నిలకడ యొక్క వృత్తి.


WhatsApp Online Chat !